Per Manvik (FrP)

Politisk erfaring

25 år i politikken

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Tillit til hverandre.
  • Tjenestene opprettholdes og styrkes i hele nye Larvik.
  • Tverrpolitisk ønske om å jobbe sammen for økt vekst og utvikling.