Thomas Løvald(H)

Politisk erfaring

Første periode i kommunestyret, sitter i Kultur-og Oppvekst komiteen.


Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

  • Mer rasjonell drift med stordriftsfordeler.
  • Styrke tillitsforholdet mellom innbyggerne, administrasjonen og lokalpolitikerne.
  • Sikre gode og tilfredstillende tjenester til befolkningen i hele den nye kommunen.