Møteplan

Dato/tid Arrangement
  28.03.2017
  14:00-16:00
  Kommunevåpenkomiteen
 Lardal Herredshus, Lardal
  04.04.2017
  15:00-17:00
  Nærdemokratiutvalget
 Romberggata 4, Larvik
  27.04.2017
  13:00-16:00
  Fellesnemnda
 Lardal Herredshus, Lardal
  23.05.2017
  13:00-16:00
  Fellesnemnda
 Romberggata 4, Larvik
  20.06.2017
  13:00-16:00
  Fellesnemnda
 Lardal Herredshus, Lardal
  05.09.2017
  13:00-16:00
  Fellesnemnda
 Romberggata 4, Larvik
  17.10.2017
  13:00-16:00
  Fellesnemnda
 Lardal Herredshus, Lardal