Nye veinavn

Nye veinavn

58 veier får nytt navn

Arbeidet med nye veinavn er godt i gang og arbeidsgruppa har fått inn mange forslag til nye navn. I løpet av året vil totalt 58 veier i nye Larvik kommune få nye navn.

Kommunen er pålagt å endre navn på veier som har likelydende navn. Dette for at hver enkelt adresse skal være entydig og gjøre det lett og forståelig å finne fram. Dette er spesielt viktig i beredskapssituasjoner som krever utrykning av blant annet brannvesen, ambulanse eller politi til spesifikke adresser.

I Larvik og Lardal finnes det totalt 103 veier med likelydende gatenavn, noen helt identiske og andre veldig like. 45 av disse vil beholde det eksisterende navnet, mens 58 veier vil få nytt navn.

Ni like navn

Det er kun ni veinavn som er like i Larvik og Lardal, men det er mange veier som har likelydende navn innad i Larvik kommune. Dette fordi det ikke ble gjort endringer av gatenavn ved kommunesammenslåingen i 1988.

En arbeidsgruppe med representanter fra Larvik og Lardal har utarbeidet en liste over hvilke veinavn det er snakk om.

Arbeidsgruppa har, ut fra føringer vedtatt av fellesnemnda, valgt hvilke veinavn som skal bestå og hvilke veinavn som må endres. Målsettingen har vært at færrest mulig parter blir berørt.

Oversikten over veinavn ble lagt ut på høring for å få inn forslag til nye veinavn.
Høringsfristen er nå gått ut.

Vedtak i mai

Alle forslag sendes til språkrådet/navnekonsulent som skal vurdere både plassering og skrivemåte.

I løpet av våren vil det så legges fram en ny sak for fellesnemnda med forslag om endelige veinavn.

Et politisk vedtak skal foreligge i mai 2017.
Veinavnskilt, kvartalsskilt og husnummertildeling er planlagt ferdigstilt november 2017.

Dronningens gate i Larvik kan bli en forlengelse av Storgata