Nytt kommunevåpen

Nytt kommunevåpen

En ny kommune trenger et nytt kommunevåpen.

Tema for utforming ble vedtatt i oktober 2016 og skal være «Vann i bevegelse». Nå vil profesjonelle miljøer inviteres til visuell utforming av motivet.

Kommunevåpenkomiteen er jury i konkurransen

Regler for utforming

Det finnes i dag regler for hvordan et kommunevåpen skal se ut. Disse reglene ble innført omkring 1930 og stammer fra en middelaldersk tradisjon. Ordet heraldikk kommer fra heroldene, som var datidens informasjonsfolk som ropte ut hva motivet på riddernes skjold var for å gjøre klart for alle på hvilken side i kampene ridderne sto. Også i våre dager skal kommunevåpenet følges av en kort og konsis tekst, som kalles blasonering.

Hovedregler for kommunevåpen

1 Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.

2 Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.

3 Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.

4 Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.

5 Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.

6 Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

7 Motivet skal fylle skjoldflatene godt. 8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.