Bli kjent-gruppa

Bli kjent-gruppa

Fellesnemnda har satt ned arbeidsgruppen Bli bedre kjent i den nye kommunen. I denne gruppen sitter fire medlemmer, to fra Lardal og to fra Larvik.

Medlemmer

Politisk erfaring

Lardal Høyre
Kommunestyremedlem fra valget 2011
Formannskapsmedlem fra valget 2015
Varaordfører fra 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Skape bolyst, stolthet, identitet og engasjement hos innbyggere og gode rammevilkår for næringslivet.
 • At frivillig engasjement og dugnadsånd dyrkes fram i alle kriker og kroker i den nye kommunen. Dette er motoren for levende bygder.
 • Utvide bruken av tekniske hjelpemidler, samt forenkle og forbedre, slik at enda flere får gode tjenester.

Politisk erfaring

Første periode i kommunestyret, sitter i Kultur-og Oppvekst komiteen.


Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Mer rasjonell drift med stordriftsfordeler.
 • Styrke tillitsforholdet mellom innbyggerne, administrasjonen og lokalpolitikerne.
 • Sikre gode og tilfredstillende tjenester til befolkningen i hele den nye kommunen.

Politisk erfaring

Folkevalgt kommunestyrerepresentant fra 2015. Varaordfører i Larvik fra samme tidspunkt.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Ta vare på og videreutvikle lokaldemokratiet.
 • Videreutvikle tillitsforholdet mellom innbyggerne, administrasjonen og lokalpolitikerne.
 • Levere gode tjenester til befolkningen i hele den nye kommunen, uavhengig av bosted.

Politisk erfaring

I politikken i Lardal fra 1999. Ordfører i 8år 2007 -2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Gode tjenester for innbyggerne.
 • Positiv utvikling i hele kommunenen
 • God samhandling mellom politikk og administrasjon.

Gruppen jobber med å etablere møteplasser, og på den måten gjøre det mulig å bli bedre kjent med hele den nye kommunen. Målet er å fjerne kommunegrensene også fra hodene på folk og vise fram de muligheter som ligger i den nye kommunen.

I mars vil bli-kjent gruppa legge fram sin rapport med plan for tiltak som skal behandles av fellesnemnda.