Bli kjent-gruppa

Bli kjent-gruppa

Fellesnemnda har satt ned arbeidsgruppen Bli bedre kjent i den nye kommunen. I denne gruppen sitter fire medlemmer, to fra Lardal og to fra Larvik.

Fra venstre: Olav Nordheim, Ole Johan Røsholt, Liv Grinde, Thomas Løvald
Fra venstre: Olav Nordheim, Lars Johan Røsholt, Liv Grinde, Thomas Løvald

Medlemmer

Lars Johan Røsholt (H) – leder
Liv Grinde (Ap)
Thomas Løvald (H)
Olav Nordheim (Sp)

Gruppen jobber med å etablere møteplasser, og på den måten gjøre det mulig å bli bedre kjent med hele den nye kommunen. Målet er å fjerne kommunegrensene også fra hodene på folk og vise fram de muligheter som ligger i den nye kommunen.

I mars vil bli-kjent gruppa legge fram sin rapport med plan for tiltak som skal behandles av fellesnemnda.