Kommunevåpenkomiteen

Kommunevåpenkomité

En ny kommune trenger et nytt kommunevåpen. Fellesnemnda har etablert en egen komite som består av folkevalgte fra de to kommunene. Komiteen har ansvar for gjennomføring av prosessen.

Medlemmer

Hallstein Bast (Larvik), Bjarne Steen (Larvik), Magdalena Lindtvedt (Lardal) og Lars Johan Røsholt (Lardal).
I januar 2017 ble komiteen utvidet med ett medlem, Rune Høiseth (Larvik), som også ble utnevnt som leder.

Fra venstre: Lars Johan Røsholt, Magdalena F. Lindtvedt, Bjarne Steen, Hallstein Bast. I tillegg sitter Rune Høiseth i komiteen.