Kommunevåpenkomiteen

Kommunevåpenkomité

En ny kommune trenger et nytt kommunevåpen. Fellesnemnda har etablert en egen komite som består av folkevalgte fra de to kommunene. Komiteen har ansvar for gjennomføring av prosessen.

Medlemmer

Politisk erfaring

Innehatt flere styreverv i ulike organisasjoner , leder av styrer , råd og utvalg i offentlig sektor , varaordfører i Lardal 95 til 98, Ordfører i Lardal 98 til 2003.
Fylkestinget i Vestfold 07 til 2011.
Ordfører i Larvik fra 2011 – dd.
Nestleder av Fellesnemnda.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Bidra til å bygge en felles kultur i vår nye kommune. Utvikle felles identitet og stolthet.
 • Det å ha en god kommuneøkonomi som setter oss i stand til å yte gode tjenester til våre innbyggere og et handlingsrom for vekst og utvikling .
 • Det å ha gode og trygge oppvekstsvilkår for våre barn og unge.

Politisk erfaring

Lardal Høyre
Kommunestyremedlem fra valget 2011
Formannskapsmedlem fra valget 2015
Varaordfører fra 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Skape bolyst, stolthet, identitet og engasjement hos innbyggere og gode rammevilkår for næringslivet.
 • At frivillig engasjement og dugnadsånd dyrkes fram i alle kriker og kroker i den nye kommunen. Dette er motoren for levende bygder.
 • Utvide bruken av tekniske hjelpemidler, samt forenkle og forbedre, slik at enda flere får gode tjenester.

Politisk erfaring

Vara til Lardal kommunestyre siden 2003, fast representant siden 2008.
Fylkesleder for Vestfold Venstre siden 2016.
Nestleder i oppvekst og kulturutvalget 2011-2015.
Vara og deretter fast representant i formannskapet 2011-dd.

Leder av Nærdemokratiutvalget.

I Sverige var jeg aktiv i rikspolitikken under hele hele 90-tallet og var bla leder i svenske Centerpartiets ungdomsforbund, vara til riksdagen for Centerpartiet og leder av en svensk utredning nedsatt av regjeringen om ungdommer og demokrati

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Ta et politisk lederskap for å skape utvikling, idédugnad og samarbeid.
 • Se til at innbyggerne får mere innflytelse i hele kommunen slik at vi blir «landets demokratikommune».
 • Flere foretak, gründerskap, innovasjon og småbedrifter i hele den nye kommunen

 

Politisk erfaring

17 år i Larvikspolitikken, Leder av Venstre i Larvik og i Vestfold

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

For hele kommunen:

 • Beholde og styrke identiteten.
 • Øke medbestemmelsen.
 • Bedre tjenestene.

Politisk erfaring

2015 – dd      Kommunestyremedlem i Larvik  / Gruppeleder Larvik Høyre

1995 – 2014  Kommunestyremedlem i Lardal / Varaordfører i Lardal 2003-2007

2001 – 2009 Vararepresentant til Stortinget

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Alle innbyggerne i den nye kommunen sikres forsvarlige kommunale tjenester nær der folk bor.
 • Helsetjenestene skal være både gode og tilgjengelige.
 • Grunnskolen og barnehagene skal gi god opplæring, og være et trygt og hyggelig sted for barna våre.

Den nye kommunen må innby til god og bred politisk deltakelse, og gi tilstrekkelig nærhet til politikerene våre.