Nærdemokratiutvalget

Nærdemokratiutvalget

Fellesnemnda har nedsatt et arbeidsutvalg som har fått i oppdrag å vurdere ulike alternativer for hvordan nærdemokratiet kan ivaretas i ny kommune, hvor det tas hensyn til avstanden fra Lardal til Larvik sentrum. Utvalget skal legge fram forslag til Fellesnemnda om hvordan nærdemokratiet bør ivaretas i den nye kommunen.

Medlemmer

Leder MagdalenaLindtvedt (V)

Politisk erfaring

Vara til Lardal kommunestyre siden 2003, fast representant siden 2008.
Fylkesleder for Vestfold Venstre siden 2016.
Nestleder i oppvekst og kulturutvalget 2011-2015.
Vara og deretter fast representant i formannskapet 2011-dd.

Leder av Nærdemokratiutvalget.

I Sverige var jeg aktiv i rikspolitikken under hele hele 90-tallet og var bla leder i svenske Centerpartiets ungdomsforbund, vara til riksdagen for Centerpartiet og leder av en svensk utredning nedsatt av regjeringen om ungdommer og demokrati

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Ta et politisk lederskap for å skape utvikling, idédugnad og samarbeid.
 • Se til at innbyggerne får mere innflytelse i hele kommunen slik at vi blir «landets demokratikommune».
 • Flere foretak, gründerskap, innovasjon og småbedrifter i hele den nye kommunen

 

Politisk erfaring

Kommunestyret, formannskapet, plan og økonomikomiteen, miljø og teknikkomiteen, kommuneplanutvalget, planutvalget, gruppeleder.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Den nye kommunes muligheter (identitet-by,land).
 • Mer rasjonell drift.
 • Nye impulser fra hverandre (de to kommunene-kulturene).

Politisk erfaring

Andre periode som folkevalgt, leder av Helse-og omsorgskomiteen.

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • Med større kapasitet, kunnskap og kompetanse hos kommunes ansatte gir et godt grunnlag for bedre velferdstjenester.
 • Politikerne opprettholder innflytelsen i hele kommunen, for å styrke helhetstenkningen og ivareta nærdemokratiet.
 • Sørge for at borgere har tilgjengelige tjenester, der de bor.

 Politisk erfaring

Kommunestyrerepresentant og medlem i formannskapet f.o.m. høsten 2015

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

 • At vi alle, ung som gammel – fattig som rik, føler og opplever at folkevalgte med administrasjonen alltid treffer vedtak som er til det beste for flertallet av innbyggerne – uavhengig om du bor f.eks. i Larvik by, Lardal, Tjølling eller Helgeroa.
 • Øke ambisjons- og aktivitetsnivået og bli ennå bedre på å tiltrekke og tilrettelegge for vekst, utvikling og trivsel – dette vil i fremtiden sikre og gi gode kommunale tjenester til alle innbyggere!
 • Hver og en av oss utgjør til sammen nye Larvik kommune og det er sammen vi kan skape en av norges beste kommuner å bo og virke i! Åpenhet, gjensidig respekt, tillit, ærlighet mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjonen er nøkkelord for å nå dette målet!

Politisk erfaring

17 år i Larvikspolitikken, Leder av Venstre i Larvik og i Vestfold

Hva mener du er de tre viktigste sakene i forbindelse med kommunesammenslåingen?

For hele kommunen:

 • Beholde og styrke identiteten.
 • Øke medbestemmelsen.
 • Bedre tjenestene.