Nytt kommunestyre

Nytt kommunestyre

Det nye kommunestyret for den sammenslåtte kommunen har sitt konstituerende møte i oktober 2017.

Det nye kommunestyret skal bestå av:

Larvik kommunestyre (35 medlemmer).
Åtte medlemmer fra Lardal kommunestyre. Disse skal som utgangspunkt være representanter med størst stemmetall ved kommunevalget i Lardal i 2015.

Formannskapet skal bestå av:

Larvik formannskap (11 medlemmer).
To representanter fra Lardal. Skal som utgangspunkt være ordfører og opposisjonsleder.