Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg

Den 19.11.15 ble det avholdt felles drøftingsmøte i henhold til inndelingslova, og hvor Larvik kommunestyre og Lardal kommunestyre hver for seg vedtok å opprette et partssammensatt utvalg bestående av politikerne i fellesnemda og representanter fra de ansatte i de to kommunene.

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Oversikt over møter med protokoll og medlemmer.

Partssammensatt utvalg består av tillitsvalgte fra Lardal og Larvik samt Fellesnemndas medlemmer.
Fra venstre: Bjørge Riksfjord, Lene-Britt Johannessen, Trine Lise Kiste, Helle Natland, Bente Kongelf

Medlemmer

Partssammensatt utvalg består av fellesnemnda og fem tillitsvalgte fra Larvik og Lardal.